Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Provincie Limburg

Identification number in the register: 35291788333-26
Registration date: 13/03/2012 12:08:37

The information on this entity was last modified on: 20/03/2015 10:07:55
The date of the last annual update was: 20/03/2015 10:07:55
Next update due latest on: 20/03/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Provincie Limburg

publliekrechtelijke rechtspersoon

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Limburglaan, 10
P.O. box: 5700
Maastricht 6202 MA
NETHERLANDS

(+31)0433899999

Trierstraat 59-61 (5e etage)
Brussel 1040
BELGIUM

(+32)27379972

    Person with legal responsibility

Mr  Theo Bovens

Commissaris der Koning

    Person in charge of EU relations

Ms  Jacqueline de Groot

Senior EU Public Affairs Officer

    Goals / remit

De Nederlandse provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De kerntaken van de provincies zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; regionale economie; milieu, energie en klimaat;
culturele infrastructuur en monumentenzorg; vitaal platteland; kwaliteit openbaar bestuur.

Provincies moeten daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

Voor de provincie Limburg in het bijzonder geldt dat ze als grensregio per definitie raakvlakken heeft met allerlei Europese beleidsthema's, bijvoorbeeld bij de afstemming met buurregio's.

regional/local

    Specific activities covered by the Register

Herziening Europa 2020-strategie, Industriebeleid, EFSI, 6e cohesieverslag, energie en klimaatpakket enz.


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 2  

2

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Climate Action
 • Culture
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Information Society
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

0

Assembly of European Regions (AER), Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE), European CHemical Regions Network (ECRN), Euregio Maas-Rijn, European Policy Centre (EPC), Association of European Border Regions (AEBR), Demographic Change Regions Network (DCRN), Vanguard Initiative 'new growth through smart specialisation'.

    Financial data

03/2013  -  03/2014

< 9,999 €

534,319,148 €

534,319,148 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

170,662,928 €

0 €

99,167,000 €

264,489,220 €

0 €

0 €

De ingevulde bedragen komen uit de begroting 2013.
De uitgaven voor de belangenvertegenwoordiging van de provincie Limburg bij de Europese instellingen betrekken enkel de kosten van de vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit bedrag is exclusief personeelskosten.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.