Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Varför ska jag registrera min organisation?

När du registrerar din organisation i öppenhetsregistret försäkrar du samtidigt att du själv, anställda, medlemmar och företrädare kommer att följa uppförandekoden. På så sätt visar organisationen för allmänheten att den rättar sig efter spelreglerna och öppet redovisar sina kontakter med EU-institutionerna. Organisationen låter dessutom allmänheten veta att den aktivt bidrar till EU:s beslutsfattande och att den informerar unionens beslutsfattare om sina synpunkter och intressen eller om de synpunkter och intressen som organisationen företräder.

Registreringen innebär dessutom att EU-institutionernas anställda och ledamöter kan förvissa sig om att din organisation respekterar demokratin och är beredd att öppet redovisa sin medverkan i EU:s beslutsfattande genom att lämna den information som registret kräver.

  • När du har registrerat dig får du ett meddelande varje gång kommissionen publicerar en ny färdplan eller inleder ett offentligt samråd inom ditt intresseområde.
  • I punkt 22 i det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret föreskrivs följande: ”Utfärdande och kontroll av passerkort med längre giltighetstid till Europaparlamentets byggnader ska även fortsättningsvis handhas av Europaparlamentet. Sådana passerkort kommer endast att utfärdas till personer som företräder eller arbetar för organisationer som omfattas av registret om dessa organisationer eller personer har registrerat sig. Registrering ger emellertid inte automatiskt rätt till passerkort.”