Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Čemu se registrirati?

Z registracijo svoje organizacije v registru za preglednost in z zavezo, da boste vi in vaši zaposleni, člani in predstavniki v celoti spoštovali pravila ravnanja, javno pokažete, da vaša organizacija sprejema „pravila igre“ in popolno preglednost v stikih z institucijami EU. Z registracijo tudi javno objavite, da sodelujete pri pripravi politik EU, in tako zagotovite, da so oblikovalci politik EU seznanjeni z vašimi stališči in interesi oziroma stališči in interesi tistih, ki jih zastopate.

Predstavniki in člani evropskih institucij, na katere se boste obrnili, bodo imeli zagotovilo, da sodelujejo z organizacijo, ki spoštuje demokracijo in je pripravljena z javno objavo nekaterih osnovnih podatkov prispevati k temu, da bodo državljani vedeli, kdo sodeluje v pripravi in izvajanju politik EU.

  • Registrirane organizacije bodo prejele elektronsko obvestilo o vsaki časovnici in vsakem javnem posvetovanju, ki ju bo v zvezi z njihovim izbranim področjem objavila oziroma pripravila Evropska komisija.
  • Člen 22 medinstitucionalnega sporazuma določa: „Izdajanje in preverjanje dolgoročnih izkaznic za vstop v stavbe Evropskega parlamenta bo še vedno postopek, ki ga bo vodila navedena institucija. Take izkaznice se izdajo zgolj posameznikom, ki predstavljajo ali delajo za organizacijo, ki spada v področje registra, kadar so se te organizacije ali posamezniki registrirali. Vendar pa registracija ne pomeni samodejne pravice do take izkaznice.“