Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Dlaczego powinni Państwo zarejestrować swoją organizację?

Zarejestrowanie Państwa organizacji w Rejestrze służącym przejrzystości i podjęcie zobowiązania, że Państwa organizacja, pracownicy, członkowie i przedstawiciele będą przestrzegać kodeksu postępowania, będzie publicznym potwierdzeniem, że Państwa organizacja przestrzega zasad i współpracuje z instytucjami europejskimi w duchu pełnej przejrzystości. Będzie to również upublicznieniem faktu, że czynnie uczestniczą Państwo w procesie decyzyjnym na szczeblu UE, co gwarantuje, że opinie i interesy Państwa lub podmiotów przez Państwa reprezentowanych są znane unijnym decydentom.

W kontaktach z Państwa organizacją przedstawiciele i członkowie instytucji europejskich będą mieli pewność, że mają do czynienia z organizacją, która przestrzega zasad demokracji i zgadza się udostępnić podstawowe informacje na swój temat, tak aby wszyscy obywatele wiedzieli, kto uczestniczy w procesie decyzyjnym w UE.

  • Zarejestrowane organizacje będą otrzymywać powiadomienia, gdy Komisja Europejska opublikuje nowy plan działania lub otworzy konsultacje społeczne dotyczące zagadnień istotnych dla ich działalności.
  • Zgodnie z art. 22 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie Rejestru służącego przejrzystości : „Parlament Europejski będzie nadal odpowiedzialny za wydawanie i kontrolowanie długoterminowych przepustek umożliwiających wstęp do jego budynków. Takie przepustki będą wydawane jedynie osobom reprezentującym organizacje objęte obowiązkiem wpisu do rejestru lub pracującym dla takich organizacji, jeśli te organizacje lub osoby wpisały się do rejestru. Jednakże fakt wpisu nie oznacza automatycznego uprawnienia do wydania takich przepustek.”