Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Waarom zou u zich inschrijven?

Als u uw organisatie inschrijft in het transparantieregister en namens uzelf, uw medewerkers en uw leden of vertegenwoordigers toezegt de gedragscode te zullen naleven, maakt u daarmee duidelijk dat uw organisatie bereid is zich aan de "spelregels" te houden en volledig transparant te zijn in de contacten met de Europese instellingen. Ook maakt u zo bekend dat u actief bijdraagt aan de EU-besluitvorming door uw standpunten en belangen en die van de partijen die u vertegenwoordigt, kenbaar te maken bij de EU-besluitvormers.

Personeel en leden van de Europese instellingen weten zo zeker dat, wanneer zij met u in contact komen, dat ze te maken hebben met een organisatie die de regels van de democratie eerbiedigt en bereid is bepaalde gegevens over zichzelf bekend te maken, zodat iedereen weet wie er bij de besluitvorming betrokken is.

  • Als u geregistreerd bent, stuurt de Europese Commissie u steeds een bericht bij nieuwe plannen of raadplegingen over onderwerpen waarvoor u belangstelling hebt.
  • In artikel 22 van het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister staat: "De afgifte van en de controle op toegangspasjes voor de gebouwen van het Europees Parlement met een lange geldigheidsduur blijven toekomen aan die instelling. Deze pasjes worden slechts afgegeven aan personen die optreden namens of werken voor organisaties die onder het toepassingsgebied van het register vallen wanneer deze organisaties of personen zich in het register hebben ingeschreven. De inschrijving geeft echter niet automatisch recht op een pasje."