Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Kāpēc reģistrēt jūsu organizāciju?

Reģistrējot jūsu organizāciju pārredzamības reģistrā un apņemoties nodrošināt, ka jūs, jūsu organizācijas darbinieki, biedri vai pārstāvji pilnībā ievēro rīcības kodeksu, jūs publiski apliecināt, ka jūsu organizācija vēlas darboties godīgi un sadarboties ar Eiropas Savienības iestādēm, garantējot pilnīgu pārredzamību. Tas arī publiski darīs zināmu jūsu aktīvo iesaistīšanos ES procesos, kas nodrošina, ka jūsu, kā arī jūsu pārstāvēto personu, nostāja un intereses tiek paustas ES lēmējpersonām.

Eiropas Savienības iestāžu pārstāvji un locekļi varēs būt droši, ka tad, kad sazināties vai komunicējat ar viņiem, tie sadarbojas ar organizāciju, kas ievēro demokrātijas principus un piekrīt sniegt visiem pilsoņiem minimālo informāciju, lai viņi zinātu, kas ir iesaistīts ES procesos.

  • Pēc reģistrēšanās jūs saņemsit paziņojumu ikreiz, kad Eiropas Komisija publicēs jaunu plānu vai sāks sabiedrisku apspriešanu jomā, par kuru jums ir interese.
  • Iestāžu nolīguma starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru 22. pants paredz: “Eiropas Parlamenta ilgtermiņa ieejas caurlaižu izsniegšanu un kontroli arī turpmāk pārzinās šī iestāde. Šādas caurlaides atsevišķām personām, kas pārstāv tādas organizācijas vai strādā tādu organizāciju labā, kuras reģistrē pārredzamības reģistrā, izsniedz tikai tad, ja šīs organizācijas vai personas ir reģistrētas. Tomēr reģistrācija nenozīmē automātiskas tiesības saņemt šādu karti”.