Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Kodėl reikėtų užregistruoti jūsų organizaciją?

Užregistruodami savo organizaciją Skaidrumo registre ir savo, savo darbuotojų, narių ar atstovų vardu įsipareigodami griežtai laikytis elgesio kodekso viešai parodote, kad jūsų organizacija sutinka veikti pagal nustatytas taisykles ir palaikyti visiškai skaidrius ryšius su ES institucijomis. Taip pat taps viešai žinoma, kad jūs prisidedate prie ES procesų, todėl apie jūsų nuomonę, interesus arba jūsų atstovaujamuosius asmenis bus informuojami ES sprendimus priimantys asmenys.

Kai kreipsitės į ES institucijų atstovus ir narius ar su jais bendrausite, jie galės būti tikri, kad turi reikalų su demokratiją gerbiančia organizacija, sutinkančia suteikti reikalingą minimalią informaciją, kad visi piliečiai žinotų, kas dalyvauja ES procesuose.

  • Užsiregistravusieji informuojami apie visas Europos Komisijos paskelbtas planuojamas iniciatyvas ar viešas konsultacijas juos dominančiose srityse.
  • Kaip numatyta tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro 22 straipsnyje: „Europos Parlamentas liks atsakingas už ilgalaikių leidimų patekti į Europos Parlamento patalpas išdavimą ir kontrolę. Šie leidimai bus išduodami tik asmenims, atstovaujantiems organizacijoms, kurių veikla patenka į Skaidrumo registro taikymo sritį, arba jose dirbantiems, jei tos organizacijos ar asmenys yra užsiregistravę. Tačiau pats registravimosi faktas automatiškai nesuteikia teisės gauti tokį leidimą.“