Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Miksi oma organisaatiosi kannattaa rekisteröidä?

Kun rekisteröit oman organisaatiosi avoimuusrekisteriin, sinun lisäksesi organisaation työntekijät, jäsenet tai edustajat sitoutuvat noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa. Tämä on julkinen osoitus siitä, että oma organisaatiosi haluaa noudattaa sääntöjä ja toimia unionin toimielinten kanssa täysin avoimesti. Myös tieto siitä, että organisaatiosi vaikuttaa aktiivisesti Euroopan unionin toimintaan, tulee julkiseksi. Sillä varmistetaan, että organisaatiosi tai edustamasi tahon näkemykset ja edut saatetaan Euroopan unionin päätöksentekijöiden tietoon.

Kun otat yhteyttä unionin toimielinten virkamiehiin ja jäseniin tai kun keskustelet heidän kanssaan, he voivat varmistaa käyvänsä vuoropuhelua demokratiaa kunnioittavan organisaation kanssa, joka haluaa toimittaa ainakin vähimmäismäärän tietoa kaikille kansalaisille, jotta nämä tietäisivät, ketkä osallistuvat unionin päätöksentekomenettelyihin.

  • Kun olet rekisteröinyt organisaatiosi, saat aina ilmoituksen, kun Euroopan komissio julkaisee uuden EU:n toimien vaikutustenarvioinnin toteutussuunnitelman tai käynnistää julkisen kuulemisen asiasta, johon liittyviä etuja organisaatiosi valvoo.
  • Avoimuusrekisteristä tehdyn toimielinten sopimuksen 22 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Euroopan parlamentti huolehtii edelleen pitkäaikaisten kulkulupien antamisesta parlamentin tiloihin ja niiden tarkastamisesta. Tällaisia kulkulupia annetaan rekisterin soveltamisalaan kuuluvia organisaatioita edustaville tai niille työskenteleville ammatinharjoittajille ainoastaan, jos kyseiset organisaatiot tai ammatinharjoittajat ovat rekisteröityneet. Rekisteröinti ei kuitenkaan anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan.”