Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Milleks organisatsiooni registreerida?

Organisatsiooni registreerimine läbipaistvusregistris ja iseenda, töötajate, liikmete või esindajate kohustus järgida täielikult käitumisjuhendit on avalik märk sellest, et organisatsioon nõustub järgima eeskirju ja suhtlema Euroopa institutsioonidega täiesti läbipaistvalt. Registreerimisel avalikustatakse ka asjaolu, et organisatsioon panustab aktiivselt ELi protsessi, tagades, et tema vaated, huvid või tema esindatavate huvid tehakse ELi otsustajatele teatavaks.

Ametnikud ja Euroopa institutsioonide liikmed saavad tagada, et kui nendega ühendust võtate või teavet vahetate, suhtlevad nad organisatsiooniga, kus austatakse demokraatiat ja nõustutakse andma minimaalsel hulgal teavet kõikidele kodanikele, kes soovivad teada, kes ELi otsustamisprotsessis osaleb.

  • Kui olete end registreerinud, saate teate iga kord, kui Euroopa Komisjon avaldab uue tegevuskava või algatab avaliku arutelu teile huvipakkuval teemal.
  • Nagu nähakse ette läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe artikliga 22: „Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemist võimaldavate pikaajaliste läbipääsulubade väljastamist ja kontrolli teostab jätkuvalt see institutsioon ise. Selliseid lube väljastatakse ainult üksikisikutele, kes esindavad registri kohaldamisalasse kuuluvaid organisatsioone või töötavad nende organisatsioonide heaks juhul, kui need organisatsioonid või üksikisikud on registreerunud. Registreerimisega ei kaasne siiski automaatselt õigust sellist luba saada.”