Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Γιατί να καταχωρίσετε την οργάνωσή σας;

Η καταχώριση της οργάνωσής σας στο Μητρώο Διαφάνειας και η δέσμευσή της ότι εσείς, το προσωπικό σας, τα μέλη ή οι εκπρόσωποί σας θα σέβεστε απόλυτα τον κώδικα δεοντολογίας, θα αποτελέσει δημόσια ένδειξη ότι η οργάνωσή σας δέχεται να "παίζει σύμφωνα με τους κανόνες" και να έχει διαλογική επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Θα καταστήσει επίσης γνωστό στο ευρύ κοινό το γεγονός ότι συμμετέχετε ενεργά στη διαδικασία οικοδόμησης της ΕΕ, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι οι απόψεις και τα συμφέροντα τα δικά σας ή εκείνων που εκπροσωπείτε θα γνωστοποιούνται στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι υπάλληλοι και τα μέλη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα μπορούν να διασφαλίζουν, όταν έρχεστε σε επαφή ή επικοινωνείτε μαζί τους, ότι έχουν διαλογική επικοινωνία με οργάνωση που σέβεται τη δημοκρατία και δέχεται να παράσχει έναν ελάχιστο αριθμό πληροφοριών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν ποιος συμμετέχει στη διαδικασία οικοδόμησης της ΕΕ.

  • Μετά την καταχώρισή σας στο μητρώο, θα λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδίδει νέο χάρτη πορείας ή θα ξεκινά δημόσια διαβούλευση σε τομέα του ενδιαφέροντός σας.
  • Όπως προβλέπει το άρθρο 22 της διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας : "Η έκδοση και ο έλεγχος των καρτών ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσει, ως διαδικασία, να διεκπεραιώνεται από το εν λόγω όργανο. Τέτοιες κάρτες θα εκδίδονται μόνο για άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται σε οργανώσεις εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου, εφόσον οι εν λόγω οργανώσεις ή τα άτομα αυτά εγγραφούν. Ωστόσο, η εγγραφή δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε τέτοια κάρτα ελευθέρας εισόδου."