Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Hvorfor registrere din organisation?

Ved at registrere din organisation i åbenhedsregistret og forpligte dig selv, dine ansatte, dine medlemmer eller repræsentanter til fuldt ud at overholde adfærdskodeksen giver du offentligt udtryk for, at din organisation accepterer at "spille efter reglerne" og interagere med de europæiske institutioner i fuld åbenhed. Det bliver også offentligt, at din organisation bidrager aktivt til EU's lovgivningsproces og således sikrer, at dine synspunkter, dine interesser eller de synspunkter og interesser, du repræsenterer, gives til kende over for de europæiske beslutningstagere.

Når du kontakter eller kommunikerer med ansatte og medlemmer af de europæiske institutioner, kan de være sikre på, at de interagerer med en organisation, der respekterer demokrati og accepterer at dele en vis mængde oplysninger med offentligheden, så alle ved, hvem der deltager i den europæiske beslutningsproces.

  • Når du har registreret dig, vil du blive underrettet, hver gang Europa-Kommissionen offentliggør en ny køreplan eller en offentlig høring om det område, du har interesse i.
  • I artikel 22 i den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret hedder det: "Europa-Parlamentet vil fortsat stå for udstedelsen af og kontrollen med permanente adgangskort til denne institutions bygninger. Der vil kun blive udstedt sådanne kort til enkeltpersoner, der repræsenterer eller arbejder for organisationer, som falder inden for registrets anvendelsesområde, hvis de pågældende organisationer eller enkeltpersoner har ladet sig registrere. Registrering giver dog ikke automatisk ret til et sådant kort."