Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Защо да се регистрирате?

Регистрирането на вашата организация в Регистъра за прозрачност и поемането на ангажимент от името на вашите служители, членове или представители да спазвате изцяло кодекса за добро поведение е публично свидетелство за това, че приемате да „играете по правилата“ и да си взаимодействате с европейските институции при пълна прозрачност. То също прави публично достояние факта, че активно допринасяте за работата на ЕС и гарантира, че ръководителите в ЕС научават за вашите възгледи и интереси или тези на хората, които представлявате.

Когато се свързвате или общувате със служители и членове на европейските институции, те ще са сигурни, че си взаимодействат с организация, която уважава демокрацията и е съгласна да предостави минимално количество информация на гражданите, за да знаят те кой участва в европейския процес.

  • Когато сте регистрирани, ще получавате известие всеки път, когато Европейската комисия публикува нова пътна карта или обществена консултация в област, която е от интерес за вас.
  • В член 22 от междуинституционалното споразумение за Регистър за прозрачност е предвидено следното: „Издаването и контролирането на дългосрочни пропуски за достъп до сградите на Европейския парламент остава процес, който се контролира от самата институция. Такива пропуски за лица, представляващи или работещи за организации, които попадат в обхвата на Регистъра за прозрачност, ще бъдат издавани единствено, ако тези организации или лица са се регистрирали, въпреки че регистрацията не предоставя автоматично право на такъв пропуск“.