Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Kdo se registrira?

Načelomo naj bi se registrirali vse organizacije in samozaposleni, ne glede na njihov pravni status, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra. (Glede dejavnosti, ki so izvzete iz področja uporabe registra, glej IV. del medinstitucionalnega sporazuma: Področje uporabe registra, člena 8 in 9).

Izjeme in natančnejše opredelitve tega načela glede:

  • cerkva in verskih skupnosti,
  • političnih strank,
  • lokalnih, regionalnih in občinskih organov

so navedene v posebnih določbah medinstitucionalnega sporazuma, in sicer v odstavkih 11–13:

11. register ne zadeva cerkva in verskih skupnosti. Vendar se pričakuje registracija predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z institucijami EU, ter njihovih združenj;

12. register ne zadeva političnih strank. Vendar se pričakuje registracija vseh organizacij, ki jih stranke ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe registra;

13. register ne zadeva lokalnih, regionalnih in občinskih organov. Vendar se pričakuje registracija predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z institucijami EU, ter njihovih združenj.

Opomba: Člen 13 natančneje pojasnjuje izjava podpredsednika Evropske komisije Šefčoviča: „Ne pričakuje se registracija služb, ki tvorijo sestavni del njihove uprave, zaposlujejo lokalne, regionalne ali občinske uradnike in se ukvarjajo z dejavnostmi, ki ustrezajo njihovi institucionalni ali ustanovni naravi.“ Vendar se pričakuje registracija avtonomnih struktur, po pravnem statusu zasebnih družb, ki sicer vključujejo regionalne in lokalne javne organe, vendar združujejo tudi zasebni interes in so bile ustanovljene z namenom, da opravljajo dejavnosti iz področja uporabe registra.

Ne pričakuje se registracija vlad držav članic EU, vlad tretjih držav, mednarodnih medvladnih organizacij in njihovih diplomatskih predstavništev.

Pričakuje se registracija mrež, forumov in drugih oblik množične dejavnosti, ki sicer nimajo pravnega statusa in niso pravne osebe, vendar dejansko so vir organiziranega vplivanja in se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra. V takih primerih morajo njihovi člani med seboj določiti osebo, odgovorno za stike z upravo registra.