Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard

Cine ar trebui să se înregistreze?

În principiu, ar trebui să se înregistreze toate organizaţiile şi lucrătorii independenţi care, indiferent de statutul lor juridic, desfăşoară activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului. (Pentru activităţi excluse, consultaţi partea IV din Acordul interinstituţional, intitulată „Domeniul de aplicare al Registrului”, articolele 8 şi 9).

Excepţiile sau precizările referitoare la:

  • biserici şi comunităţi religioase
  • partide politice
  • autorităţi locale, regionale şi municipale

sunt descrise la secţiunea „Dispoziţii speciale” din Acordul interinstituţional, alineatele 11-13, după cum urmează:

11. Bisericile nu fac obiectul Registrului. Totuşi, birourile lor de reprezentare sau entităţile juridice, birourile şi reţelele create pentru a le reprezenta pe lângă instituţiile europene, ca şi asociaţiile lor, sunt invitate să se înregistreze.

12. Partidele politice nu fac obiectul Registrului. Totuşi, orice organizaţie creată sau sprijinită de un partid, ale cărei activităţi intră în sfera de aplicare a Registrului, este invitată să se înregistreze.

13. Autorităţile locale, regionale şi municipale nu fac obiectul Registrului. Totuşi, birourile lor de reprezentare sau entităţile juridice, birourile şi reţelele create pentru a le reprezenta pe lângă instituţiile europene, ca şi asociaţiile lor, sunt invitate să se înregistreze.

NB: Vicepreşedintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a adus precizări suplimentare cu privire la dispoziţiile articolului 13: „Serviciile care fac parte integrală din administraţii, al căror personal este format din funcţionari locali, regionali sau municipali care desfăşoară activităţi corespunzând atribuţiilor lor instituţionale sau constituţionale, nu trebuie să se înregistreze”. Totuşi, sunt invitate să se înscrie structurile autonome cu statut juridic privat, care ar putea include autorităţi subnaţionale dar care ar face, în acelaşi timp, obiectul unor interese private, fiind create pentru a desfăşura activităţi care intră în domeniul de aplicare al Registrului.

Guvernele statelor membre ale UE, guvernelor ţărilor terţe, organizaţiile interguvernamentale internaţionale şi misiunile lor diplomatice nu trebuie să se înregistreze.

Însă, reţelele, platformele sau alte forme de activitate colectivă, care nu au statut sau personalitate juridică dar care constituie de facto o sursă de influenţă organizată şi desfăşoară activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului, sunt invitate să se înregistreze. În acest caz, membrii trebuie să desemneze, din rândul lor, o persoană de contact pentru relaţiile cu administraţia Registrului.