Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Van wie verwachten we dat ze zich inschrijven?

Van alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen, ongeacht hun juridische status, die deelnemen aan de activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen, wordt in principe verwacht dat zij zich in het register inschrijven . Voor sommige organisaties gelden vrijstellingen of bijzondere regels. Deze staan in deel IV (artikelen 8 en 9) over het toepassingsgebied van het interinstitutionele akkoord.

Voor:

  • kerken en religieuze gemeenschappen
  • politieke partijen
  • plaatselijke, regionale en gemeentelijke autoriteiten

gelden "bijzondere bepalingen" (artikelen 11 tot en met 13) van het akkoord:

11. De kerken en religieuze gemeenschappen vallen niet onder het register. Van de vertegenwoordigende instanties of juridische lichamen, kantoren en netwerken bedoeld om hen bij contacten met de EU-instellingen te vertegenwoordigen, alsmede hun verenigingen wordt evenwel verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

12. De politieke partijen vallen niet onder het register. Van de door de politieke partijen opgerichte of ondersteunde organisaties die zich bezighouden met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen, worden evenwel verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

13. De plaatselijke, regionale en gemeentelijke autoriteiten vallen niet onder het register. Van de vertegenwoordigende instanties of juridische lichamen, kantoren en netwerken van deze autoriteiten, bedoeld om hen bij contacten met de EU-instellingen te vertegenwoordigen, alsmede hun verenigingen, wordt evenwel verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

Opmerking: Eurocommissaris Šefčovič heeft artikel 13 toegelicht in een speech: "Diensten die een integraal deel zijn van hun overheid en worden bemand door plaatselijke, regionale of gemeentelijke ambtenaren en die zich wijden hun institutionele of grondwettelijke opdracht hoeven zich dus niet in het register in te schrijven. Van autonome privaatrechtelijke structuren, inclusief subnationale overheidsinstanties met gedeeltelijk particuliere belangen, die zijn opgericht voor activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen, wordt wel verwacht dat zij zich in te schrijven.

Van regeringen van EU-lidstaten, regeringen van derde landen, internationale intergouvernementele organisaties, alsmede hun diplomatieke posten wordt niet verwacht dat zij zich inschrijven.

Van netwerken, platformen of andere vormen van collectieve activiteit zonder juridische status of rechtspersoonlijkheid, maar die feitelijk een georganiseerde invloed uitoefenen en zich bezighouden met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen, wordt verwacht dat zij zich in het register inschrijven. De leden ervan dienen in deze gevallen één van hen aan te wijzen als contactpersoon voor de contacten met de administratie van het register.