Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Kenen pitäisi rekisteröityä?

Oikeudellisesta asemastaan riippumatta kaikkien rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa harjoittavien organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien edellytetään rekisteröityvän. (Toiminta, joka ei kuulu rekisterin soveltamisalaan: ks. toimielinten sopimuksen IV osan ”Rekisterin soveltamisala”, 8 ja 9 artikla).

Tätä periaatetta koskevat tarkennukset tai täydennykset, joita noudatetaan seuraavien tahojen osalta:

  • kirkot ja uskonnolliset yhteisöt
  • poliittiset puolueet
  • paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset

on kuvattu toimielinten sopimuksen osan ”Erityismääräykset” 11–13 kohdassa seuraavasti:

11. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. Sellaisten edustustojen tai oikeudellisten yksiköiden, toimistojen ja verkostojen, jotka on perustettu edustamaan niitä unionin toimielimissä, sekä niiden yhdistysten edellytetään kuitenkin rekisteröityvän.

12. Poliittiset puolueet eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. Poliittisten puolueiden perustamien tai tukemien organisaatioiden, jotka harjoittavat rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, edellytetään kuitenkin rekisteröityvän.

13. Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset eivät kuulu rekisterin soveltamisalaan. Sellaisten edustustojen tai oikeudellisten elinten, toimistojen ja verkostojen, jotka on perustettu edustamaan niitä unionin toimielimissä, sekä niiden yhdistysten edellytetään kuitenkin rekisteröityvän.

Huomio: Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin julkisen kannanoton jälkeen 13 artiklaa on tarkennettu seuraavasti: ”Yksiköiden, jotka ovat erottamaton osa organisaationsa hallintoa ja joiden työntekijät ovat paikallis-, alue- tai kunnallisvirkamiehiä ja jotka osallistuvat institutionaalisten tai perustuslaillisten tehtäviensä mukaiseen toimintaan, ei edellytetä rekisteröityvän”. Sellaisten itsenäisten rakenteiden, joilla on yksityisoikeudellinen asema, ja joihin myös paikallis- ja alueviranomaiset saattavat kuulua – mutta joilla voi olla myös yksityisiä intressejä – edellytetään kuitenkin rekisteröityvän, jos ne on luotu rekisterin soveltamisalaan kuuluvien toimintojen hoitamiseen”.

EU:n jäsenvaltioiden hallitusten, kolmansien maiden hallitusten, kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen sekä niiden diplomaattiedustustojen ei edellytetä rekisteröityvän.

Verkostojen, keskusteluryhmien tai muiden yhteisen toiminnan muotojen, joilla ei ole oikeudellista asemaa tai oikeushenkilöyttä mutta jotka käytännössä pyrkivät vaikuttamaan järjestäytyneesti ja jotka harjoittavat rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, edellytetään rekisteröityvän. Tällaisten yhteisöjen jäsenten olisi ilmoitettava yksi jäsen yhteyshenkilökseen, joka vastaa niiden suhteista rekisterin hallintoon.