Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Hvem bør registrere sig?

Alle organisationer og selvstændige, uafhængigt af deres retlige form, der er involveret i aktiviteter, der falder ind under det europæiske åbenhedsinitiativ, bør i princippet registrere sig. (Se aktiviteter, der ikke er omfattet af registret i del IV "Registrets anvendelsesområde" i den interinstitutionelle aftale - artikel 8 og 9).

Undtagelser eller præciseringer til dette princip vedrørende:

  • kirker og trossamfund
  • politiske partier
  • lokale, regionale og kommunale myndigheder

beskrives i afsnittet "Særlige bestemmelser" i den interinstitutionelle aftale: artikel 11 til 13, som følger:

11. Kirker og trossamfund falder uden for registrets anvendelsesområde. Deres repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk oprettet med henblik på at repræsentere dem i deres kontakter med EU-institutionerne og sammenslutninger heraf forventes dog at lade sig registrere.

12. Politiske partier falder uden for registrets anvendelsesområde. Enhver organisation, som de opretter eller støtter, og hvis aktiviteter falder inden for registrets anvendelsesområde, forventes dog at lade sig registrere.

13. Lokale, regionale og kommunale myndigheder falder uden for registrets anvendelsesområde. Deres repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk oprettet med henblik på at repræsentere dem i deres kontakter med EU-institutionerne og sammenslutninger heraf forventes dog at lade sig registrere.

NB: Artikel 13 er blevet præciseret med den følgende offentlige udtalelse fra viceformand Maros Sefcovic: "Tjenester, der udgør en integreret del af deres administration, med personale bestående af lokale, regionale eller kommunale tjenestemænd, og som er involveret i aktiviteter, der svarer til deres institutionelle eller forfatningsmæssige tildelinger, forventes derfor ikke at registrere sig. Men selvstyrende enheder med en privatretlig status, som omfatter subnationale offentlige myndigheder, men som også deles med private interesser, som er oprettet med henblik på aktiviteter, der falder ind under registret, bør registrere sig."

Regeringer i medlemsstater, regeringer i tredjelande, internationale mellemstatslige organisationer og deres diplomatiske missioner skal ikke lade sig registrere.

Netværk, platforme eller andre former for kollektive aktiviteter, som ikke har retlig status eller er en juridisk person, men som de facto øver organiseret indflydelse, og hvis aktiviteter falder inden for registrets anvendelsesområde, forventes at lade sig registrere. Der bør i så fald udpeges et medlem som deres kontaktperson med ansvar for forbindelserne med registrets forvaltning.