Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky

Ako vyplniť registračný formulár?

Príklad registračného formulára (tento dokument nenahrádza registráciu)

 • kliknite sempdf(88 KB), ak váš subjekt patrí do oddielu „Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti“
 • kliknite sempdf(81 KB), ak váš subjekt patrí do oddielu „Firemní („in-house“) lobisti a obchodné/profesijné združenia“
 • kliknite sempdf(84 KB), ak vaša organizácia patrí do oddielu „Mimovládne organizácie“
 • kliknite sempdf(85 KB), ak váš subjekt patrí do oddielu „Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie“
 • kliknite sempdf(85 KB), ak vaša organizácia patrí do oddielu „Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá“
 • kliknite sempdf(85 KB), ak vaša organizácia patrí do oddielu „Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.“