Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού

Πώς να συμπληρώσετε το δελτίο καταχώρισης

Υπόδειγμα δελτίου καταχώρισης (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματική καταχώριση!)

 • Κάντε κλικ εδώpdf(91 KB) εάν η οργάνωσή σας εμπίπτει στην κατηγορία " Γραφεία συμβούλων/ εταιρίες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι ".
 • Κάντε κλικ εδώpdf(85 KB) εάν η οργάνωσή σας εμπίπτει στην κατηγορία " Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/ επαγγελματικές ενώσεις ".
 • Κάντε κλικ εδώpdf(87 KB) εάν η οργάνωσή σας εμπίπτει στην κατηγορία " Μη κυβερνητικές οργανώσεις ".
 • Κάντε κλικ εδώpdf(88 KB) εάν η οργάνωσή σας εμπίπτει στην κατηγορία " Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ".
 • Κάντε κλικ εδώpdf(87 KB) εάν η οργάνωσή σας εμπίπτει στην κατηγορία " Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες ".
 • Κάντε κλικ εδώpdf(88 KB) εάν η οργάνωσή σας εμπίπτει στην κατηγορία " Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.".