Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Riktlinjer om ekonomiska uppgifter

Här hittar du riktlinjer för hur du ska fylla i registrets ekonomiska redogörelse. De kompletterar del B (ekonomisk information) i bilaga 2 till det interinstitutionella avtalet.

Riktlinjerna kommer också att omfatta nya beslut om hur det interinstitutionella avtalet ska genomföras.

Riktlinjerna uppdateras regelbundet.