Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Financiële richtsnoeren

Hier vindt u richtsnoeren voor het invullen van de financiële verklaring, ter verduidelijking van deel II, onder B (Financiële informatie), van bijlage II bij het interinstitutioneel akkoord.

Deze richtsnoeren zullen ook worden aangepast op basis van interpretatiebesluiten als blijkt dat de regels van het interinstitutioneel akkoord in de praktijk voor misverstanden zorgen.

De meest recente versie vindt u steeds hier.