Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard

Linji gwida finanzjarji

Hawnhekk issib dokument li jipprovdi linji gwida dwar id-dikjarazzjoni finanzjarja li żżid xi preċiżjonijiet kumplimentari għal parti B (tagħrif Finanzjarju) tal-anness 2 tal-ftehim interistituzzjonali.

Id-dokument se jibqa' jiżdied progressivament meta każijiet prattiċi jwasslu għal deċiżjonijiet interpretattivi dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali.

Id-dokument bil-linji gwida Finanzjarji jiġi rrimpjazzjat b'verżjoni ġdida kull darba li jiġi aġġornat biex juri l-aktar sitwazzjoni reċenti.