Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Gairės

Čia galite susipažinti su dokumentu, kuriame pateikiamos finansinių deklaracijų gairės ir kai kurie papildomi tarpinstitucinio susitarimo 2 priedo B dalies („Finansinė informacija“) patikslinimai.

Šios gairės bus vis papildomos, atsižvelgiant į praktiniais atvejais priimtus aiškinamuosius sprendimus dėl tarpinstitucinio susitarimo taikymo.

Kiekvieną kartą papildžius finansinių gairių dokumentą, vietoj ankstesnės bus pateikiama nauja jo versija, parengta atsižvelgus į naujausias aplinkybes.