Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Finantssuunised

Siit leiate dokumendi suunistega finantsandmete esitamiseks, mis sisaldab mõningaid lisatäpsustusi institutsioonidevahelise kokkuleppe 2. lisa B-osa (Finantsteave) kohta.

Suuniseid täiendatakse jooksvalt, kuna praktilised juhtumid toovad kaasa tõlgendavate otsuste tegemise seoses institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamisega.

Iga kord, kui finantssuuniste dokumenti ajakohastatakse, asendatakse see uue versiooniga, mis kajastab hiljutist olukorda kõige paremini.