Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Οδηγίες για τα οικονομικά στοιχεία

Αυτό το έγγραφο με οδηγίες για τη δήλωση οικονομικών στοιχείων περιέχει συμπληρωματικές επεξηγήσεις για το μέρος Β (Οικονομικά Στοιχεία) του παραρτήματος 2 της διοργανικής συμφωνίας.

Οι οδηγίες αυτές θα εμπλουτίζονται σταδιακά καθώς η εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων θα οδηγεί στην έκδοση ερμηνευτικών αποφάσεων για την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας.

Το έγγραφο αυτό θα αντικαθίσταται από νέα έκδοση κάθε φορά που θα ενημερώνεται με νέα στοιχεία.