Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Συχνές ερωτήσεις

Για να προλάβουμε το ενδεχόμενο να κατακλυσθεί το γραφείο υποστήριξης με ερωτήσεις, συντάξαμε ένα έγγραφο με απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το μητρώο καθώς και σε απορίες που θα δημιουργηθούν με την πάροδο του χρόνου στους εγγεγραμμένους αλλά και στο ευρύ κοινό. Σταδιακά το έγγραφο αυτό θα εμπλουτίζεται, καθώς η εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων θα οδηγήσει στην έκδοση ερμηνευτικών αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας.