Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Vad kan jag använda registret till?

Den information som registrerats och publicerats i registret hjälper dig att ta reda på

  • vilka organisationer och egenföretagare som bedriver verksamhet som avser att direkt eller indirekt påverka utformningen eller genomförandet av EU-institutionernas politik och beslutsprocesser
  • vilka resurser som organisationerna lägger ner på denna verksamhet
  • vilka organisationer som förbinder sig att följa registrets uppförandekod.

Använd registrets sökfunktion för att leta i databasen med hjälp av olika sökkriterier. Du kan också ladda ner registrets offentliga innehåll i maskinläsbart format för egna forskningsändamål..