Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Kaj ponuja register?

Podatki v registru so javni in povedo:

  • katere organizacije in samozaposleni se ukvarjajo z dejavnostmi, katerih namen je neposredno ali posredno vplivati na pripravo ali izvajanje politik ter na postopek odločanja institucij Evropske unije;
  • koliko sredstev te organizacije namenijo takim dejavnostim;
  • katere organizacije so sprejele skupna pravila ravnanja.

Iskalnik registra ponuja uporabo različnih iskalnih kriterijev in s tem različne možnosti iskanja po podatkovni zbirki. Za svoje raziskovalne potrebe lahko vse javne podatke v registru tudi prenesete v strojno čitljivi obliki.