Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Aké informácie obsahuje register?

Vďaka informáciám zhromaždeným a uverejneným na lokalite registra sa dozviete:

  • ktoré organizácie alebo samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajú činnosti s cieľom priamo alebo nepriamo ovplyvňovať tvorbu alebo vykonávanie politík a rozhodovacie procesy inštitúcií EÚ;
  • aké množstvo finančných prostriedkov venujú na tieto činnosti;
  • ktoré subjekty sa zaviazali dodržiavať spoločný kódex správania.

Vyhľadávač, ktorý bol špeciálne vytvorený pre potreby registra, umožňuje vyhľadávanie v databáze na základe rôznych kritérií. Takisto si môžete na vlastné použitie stiahnuť celý obsah verejne prístupnej databázy v strojovo čitateľnom formáte.