Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Jaki jest cel sprawdzania informacji w rejestrze?

Dzięki informacjom zapisanym i upublicznionym w tym rejestrze można dowiedzieć się:

  • Które organizacje lub samozatrudnione osoby są zaangażowane w działalność prowadzoną w celu wywarcia bezpośredniego lub pośredniego wpływu na procesy opracowywania lub realizacji polityki oraz podejmowania decyzji przez instytucje UE.
  • Ile wynoszą środki przeznaczane przez te organizacje na wspomnianą działalność.
  • Które organizacje zobowiązują się do przestrzegania wspólnego kodeksu postępowania.

Stworzona na potrzeby rejestru wyszukiwarka oferuje liczne możliwości wyszukiwania w bazie danych w oparciu o różne kryteria. Istnieje również możliwość pobrania pełnej ogólnodostępnej zawartości bazy danych w formacie odczytywanym komputerowo na potrzeby własnych badań.