Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Kodėl verta naudotis registru?

Šiame registre surinkta ir viešai skelbiama informacija padės jums sužinoti:

  • kokios organizacijos arba savarankiškai dirbantys asmenys užsiima veikla, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai veikti ES institucijų politikos formavimą, įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą;
  • kokius išteklius šios organizacijos skiria tokiai veiklai;
  • kurios organizacijos sutiko laikytis bendro elgesio kodekso.

Naudodamiesi registrui sukurta paieškos sistema pagal įvairius kriterijus duomenų bazėje galite atlikti įvairiausias paieškas. Taip pat duomenų analizės tikslams galite parsisiųsdinti visą viešą duomenų bazės turinį kompiuterio skaitomu formatu.