Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Miksi rekisteriin kannattaa tutustua?

Tähän rekisteriin tallennettujen julkisten tietojen perusteella saat tietoa esimerkiksi seuraavista seikoista:

  • Mikä organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja osallistuu toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa välittömästi tai välillisesti unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen tai täytäntöönpanoon sekä unionin toimielinten päätöksentekomenettelyihin?
  • Miten paljon resursseja nämä organisaatiot käyttävät tähän toimintaan?
  • Mitkä organisaatiot haluavat sitoutua noudattamaan yhteistä hyvää edunvalvontatapaa?

Rekisterin hakukoneen avulla voit tehdä tietokannasta monenlaisia hakuja erilaisten hakukriteereiden perusteella. Voit myös ladata tietokannan julkisen sisällön kokonaan koneluettavassa muodossa omiin tutkimustarpeisiisi.