Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Miks registriga konsulteerida?

Registris salvestatud ja avaldatud andmed aitavad teil teada saada järgmist:

  • millise organisatsiooni või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse eesmärk on otseselt või kaudselt mõjutada ELi institutsioonide poliitika kujundamist või rakendamist ja otsustamisprotsessi;
  • mis tasemel ressursse kõnealused organisatsioonid oma sellisele tegevusele kulutavad;
  • millised organisatsioonid nõustuvad järgima üldist käitumisjuhendit.

Registri jaoks loodud otsingumootor pakub ulatuslikult võimalusi soovitud andmete otsimiseks andmebaasist erinevate otsingukriteeriumite järgi. Andmebaasi kogu avalikku infosisu on võimalik masinloetaval kujul isiklikuks kasutamiseks alla laadida.