Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Γιατί να συμβουλευθείτε το μητρώο;

Οι πληροφορίες που καταγράφονται και δημοσιεύονται σε αυτό το μητρώο θα σας βοηθήσουν να γνωρίζετε:

  • ποιες οργανώσεις ή ποια αυτοαπασχολούμενα άτομα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ασκούνται με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαμόρφωσης ή εφαρμογής πολιτικής, καθώς και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
  • ποιο είναι το μέγεθος των πόρων που δαπανούν οι οργανώσεις αυτές σε τέτοιου είδους δραστηριότητες
  • ποιες οργανώσεις δέχονται να δεσμευθούν από τον κοινό κώδικα δεοντολογίας.

Η μηχανή αναζήτησης στο μητρώο σάς προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε πολλές διαφορετικές αναζητήσεις εντός της βάσης δεδομένων με διάφορα κριτήρια αναζήτησης. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να τηλεφορτώσετε όλο το δημόσιο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή για τις δικές σας ανάγκες αναζήτησης.