Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Co v rejstříku najdete?

Díky informacím zaznamenaným a zveřejněným v tomto rejstříku se dozvíte:

  • které organizace nebo osoby samostatně výdělečně činné se zabývají činnostmi, jejichž cílem je přímo či nepřímo ovlivnit tvorbu nebo provádění politiky a rozhodovací procesy orgánů EU;
  • jaký objem zdrojů tyto organizace na dané činnosti vynakládají;
  • které organizace se zavázaly dodržovat společný kodex chování.

Pomocí funkce vyhledávání, která byla pro účely rejstříku vyvinuta, můžete v databázi vyhledávat mnoha různými způsoby a pomocí různých vyhledávacích kritérií. Celý veřejný obsah databáze si také můžete stáhnout ve strojově čitelném formátu pro potřeby vlastního výzkumu.