Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Nyheter om registret

  • "Det nya öppenhetsregistret: mer information, mer incitament, hårdare tag mot dem som bryter mot reglerna" 15.04.2014
    Memo
  • Agreement between the European Parliament and the European Commission on the transparency register for organisations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy implementation pdf

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf