Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Jaunumi reģistrā

  • Nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju par Pārredzamības reģistru organizācijām un pašnodarbinātām personām, kas piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā pdf

  • "Izmaiņas pārredzamības reģistrā – vairāk informācijas, vairāk stimulu, stingrāka attieksme pret noteikumu pārkāpējiem" 15.04.2014
    Memo
  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf