Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Mis on registris uut?

  • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega pdf

  • "Muudetud läbipaistvusregister: rohkem teavet ja stiimuleid, karmim eeskirjade eirajate vastu" 15.04.2014
    Memo
  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf