Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Τι νέα;

  • Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ pdf

  • "Tο αναθεωρημένο Μητρώο Διαφάνειας: περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα κίνητρα, αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν τους κανόνες" 15.04.2014
    Memo
  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf