Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Hvad er nyt i registret?

  • Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker pdf

  • "Det reviderede åbenhedsregister: Flere oplysninger, flere incitamenter og skærpede konsekvenser for dem, der bryder reglerne" 15.04.2014
    Memo
  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf