Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Ackreditering vid Europaparlamentet

Organisationer måste först registrera sig i det nya öppenhetsregistret (som infördes den 23 juni 2011) innan de kan ansöka om ackreditering till Europaparlamentets byggnader.

Följ noga anvisningarna på den här webbplatsen när du skickar in ansökan om ackreditering.

En person kan beviljas ackreditering hos Europaparlamentet i upp till tolv månader. Du kan ansöka om förlängd ackreditering två månader innan tiden går ut.

Personer med ackreditering kan få ett passerkort för besök i Europaparlamentet. Passerkorten gäller för en dag och utfärdas av receptionen vid Simone Veil Agora-entrén till Altiero Spinelli-byggnaden (ASP) i Bryssel (när du kommer från Luxembourgstationen) och vid ingångarna till Louise Weiss- och Winston Churchill-byggnaderna (LOW och WIC) i Strasbourg.

I Bryssel utfärdas passerkort under parlamentets arbetsperioder kl. 8.00–19.00 (mån–tor) och i Strasbourg under plenarsammanträdesperioder kl. 12.30–20.00 (mån), kl. 7.30–20.00 (tis–ons) och kl. 7.30–18.00 (tor).

En organisation kan ansöka om ackreditering för ett antal personer, varav högst fyra får besöka parlamentets byggnader samma dag.