Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Žiadosť o akreditáciu pri EP

Podľa pravidiel spoločného registra transparentnosti, ktorý začal fungovať 23. júna 2011, sa musia organizácie a subjekty zaregistrovať v tomto registri pred tým, ako požiadajú o udelenia práva na vstup do Európskeho parlamentu.

Žiadosť o udelenie práva na vstup je potrebné predložiť v súlade s postupom uvedeným aj v iných častiach na tejto webovej lokalite.

Vstup do Európskeho parlamentu môže byť udelený jednotlivcom na obdobie najviac 12 mesiacov. Žiadosť o obnovenie práva na vstup môže byť predložená dva mesiace pred dátumom ukončenia platnosti akreditácie.

Osoby, ktoré majú právo na vstup, môžu získať jednodňový vstupný preukaz do Európskeho parlamentu na recepcii pri vchode Simone Veil Agora do budovy Altiero Spinelli (ASP) v Bruseli a pri vchodoch do budov Louise Weiss (LOW) a Winston Churchill (WIC) v Štrasburgu.

Vstupné preukazy budú dostupné v Bruseli v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod. v pracovných dňoch Parlamentu (pondelok – štvrtok) a v Štrasburgu počas čiastočného plenárneho zasadania v čase od 12.30 hod. do 20.00 hod. (pondelok), od 7.30 hod. do 20.00 hod. (utorok – streda) a od 7.30 hod. do 18.00 hod. (štvrtok).

Organizácia môže požiadať o právo na vstup pre viacero osôb, pričom do Parlamentu môžu v ten istý deň vstúpiť maximálne štyri z nich.