Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Αίτηση για διαπίστευση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας, που εγκαινιάστηκε στις 23 Ιουνίου 2011, οι οργανώσεις και οι φορείς πρέπει να εγγράφονται στο εν λόγω μητρώο προτού ζητήσουν δικαίωμα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση δικαιώματος εισόδου σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον παρόντα ιστότοπο.

Μεμονωμένα άτομα μπορούν να αποκτούν δικαίωμα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 12 μήνες το πολύ. Για την ανανέωση του δικαιώματος εισόδου μπορούν να υποβάλουν αίτηση δύο μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αυτού.

Τα άτομα που έχουν δικαίωμα εισόδου μπορούν να λαμβάνουν ημερήσια κάρτα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα γραφεία υποδοχής στην είσοδο Simone Veil Agora του κτιρίου Altiero Spinelli (ASP) στις Βρυξέλλες (από την πλευρά του σταθμού "Luxembourg") και στις εισόδους των κτιρίων Louise Weiss (LOW) και Winston Churchill (WIC) στο Στρασβούργο.

Οι κάρτες εισόδου στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες είναι διαθέσιμες 08.00-19.00 τις ημέρες των κοινοβουλευτικών εργασιών (Δε – Πε), και στο Στρασβούργο κατά τις συνόδους ολομέλειας 12.30-20.00 (Δε), 07.30-20.00 (Τρ - Τε) και 07.30-18.00 (Πε).

Μια οργάνωση μπορεί να ζητήσει δικαίωμα εισόδου για έναν αριθμό ατόμων, από τα οποία όμως δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια μέρα περισσότερα από 4.