Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard

Mecanismul de înaintare a reclamaţiilor

Conform Acordului interinstituţional privind Registrul de transparenţă:

Nerespectarea codului de conduită de către entităţile înregistrate sau de către reprezentanţii acestora poate conduce la aplicarea măsurilor menţionate în anexa 4, cum ar fi suspendarea sau excluderea din Registru şi, dacă este cazul, retragerea legitimaţiilor de acces în clădirile Parlamentului European eliberate pentru persoanele în cauză sau organizaţiile pe care acestea le reprezintă. Luarea unei hotărâri în acest sens este întotdeauna precedată de o investigaţie realizată cu respectarea adecvată a principiului proporţionalităţii şi a dreptului la apărare al entităţilor implicate. Decizia de a aplica astfel de măsuri poate fi publicată pe site-ul Registrului.

Oricine poate depune o reclamaţie, susţinută de dovezi substanţiale, privind o posibilă nerespectare a Codului de conduită, în conformitate cu procedura prevăzută la Anexa 4.

Procedura pentru investigarea şi procesarea reclamaţiilor

Pentru detalii consultaţi anexa la Acordul interinstituţional, dedicată procedurii de investigare şi procesare a reclamaţiilor (a se vedea secţiunea „Documente de descărcat”).

Trimiteţi o reclamaţie