Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Mechanizm rozpatrywania skarg

Stosowny fragment porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie Rejestru służącego przejrzystości:

Nieprzestrzeganie kodeksu postępowania przez zarejestrowane podmioty lub ich przedstawicieli może prowadzić, w następstwie dochodzenia przeprowadzonego z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności i prawa do obrony, do zastosowania środków określonych w załączniku IV, takich jak zawieszenie wpisu w rejestrze lub skreślenie z rejestru oraz – tam, gdzie ma to zastosowanie – wycofanie przepustek do Parlamentu Europejskiego wydanych danym osobom, a także w odpowiednich przypadkach ich organizacjom. Decyzja o zastosowaniu takich środków może zostać opublikowana na stronie internetowej rejestru.

Każdy może złożyć skargę dotyczącą podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu postępowania i popartą faktami zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV.

Procedura dochodzenia i rozpatrywania skarg

Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednim załączniku do porozumienia międzyinstytucjonalnego poświęconym procedurze dochodzenia i rozpatrywania skarg (zob. dokumenty do pobrania).

Złóż skargę