Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Sūdzību iesniegšanas mehānisms

Attiecīgais izvilkums no Iestāžu nolīguma starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru:

“Ja reģistrētie subjekti vai to pārstāvji neievēro rīcības kodeksu, var tikt piemēroti 4. pielikumā minētie pasākumi, piemēram, izslēgšana no reģistra uz laiku vai pilnībā un vajadzības gadījumā konkrētajai personai vai attiecīgi tās uzņēmumiem izsniegtās Eiropas Parlamenta ieejas caurlaides atņemšana pēc tam, kad ir veikta izmeklēšana, pienācīgi ievērojot samērīguma principu un tiesības uz aizstāvību. Lēmumu piemērot sankcijas var publicēt reģistra tīmekļa vietnē.”

“Ikviens saskaņā ar 4. pielikumā minēto procedūru ir tiesīgs iesniegt sūdzību, kuru pamato ar faktiem par to, ka varētu būt pārkāpts rīcības kodekss.”

Izmeklēšanas un sūdzību izskatīšanas procedūra

Detalizēta informācija ir sniegta Iestāžu nolīguma konkrētajā pielikumā, kas attiecas uz izmeklēšanas un sūdzību izskatīšanas procedūru (skatīt lejupielādējamos dokumentus).

Iesniegt sūdzību