Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Skundų teikimo tvarka

Ištrauka iš tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro:

Jei užsiregistravusieji ar jų atstovai nesilaiko elgesio kodekso, jiems gali būti taikomos tokios 4 priede numatytos priemonės, kaip registracijos galiojimo sustabdymas arba pašalinimas iš registro ir leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas, jei jis išduotas, atėmimas iš susijusių asmenų ir iš jų organizacijų, jei jų yra, atlikus tyrimą ir nepažeidžiant proporcingumo principo ir teisės į gynybą. Sprendimas taikyti tokias priemones gali būti skelbiamas registro tinklavietėje.

Kiekvienas gali teikti faktais pagrįstą skundą dėl įtariamo elgesio kodekso nesilaikymo, vadovaudamasis 4 priede nustatyta procedūra.

Skundų tyrimo ir nagrinėjimo tvarka

Išsami informacija pateikta specialiame tarpinstitucinio susitarimo priede, kuriame aprašoma skundų tyrimo ir nagrinėjimo tvarka (žr. skyrelį „Dokumentai“).

Skundo teikimas