Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Mehanizam pritužbi

Odgovarajuæi citat iz meðuinstitucijskog sporazuma o registru transparentnosti:

Ako registrirani subjekti ili njihovi zastupnici ne poštuju kodeks ponašanja, nakon istrage koja se provodi na temelju naèela razmjernosti i prava na obranu, može doæi do primjene mjera utvrðenih u Prilogu 4., kao što su privremeno iskljuèivanje i brisanje iz registra te, ako je primjenjivo, oduzimanje iskaznica za pristup zgradama Europskog parlamenta koje se izdaju dotiènim osobama i, po potrebi, njihovim organizacijama. Odluka o primjeni tih mjera može se objaviti na web-mjestu registra.

Svatko može podnijeti pritužbu, potkrijepljenu materijalnim èinjenicama, koja se temelji na sumnji o kršenju kodeksa ponašanja, u skladu s postupkom utvrðenom u Prilogu 4.

Postupak za ispitivanje i rješavanje žalbi

Postupak ispitivanja i rješavanja pritužbi podrobno je opisan u odgovarajuæem prilogu meðuinstitucijskom sporazumu (vidi Dokumenti koje možete preuzeti).

Podnesite pritužbu