Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Valitusmenettely

Ote avoimuusrekisteristä tehdystä toimielinten sopimuksesta:

Jos rekisteröityneet tai niiden edustajat eivät noudata hyvää edunvalvontatapaa, niihin saatetaan tutkinnan päätteeksi, ottaen asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate ja puolustautumisoikeus, soveltaa liitteessä 4 määrättyjä toimenpiteitä, kuten poistaminen rekisteristä tilapäisesti tai lopullisesti ja asianomaisille henkilöille ja tarvittaessa heidän organisaatioilleen mahdollisesti annettujen Euroopan parlamentin kulkulupien peruuttaminen. Päätös tällaisten toimenpiteiden soveltamisesta voidaan julkaista rekisterin verkkosivustolla.

Kuka tahansa voi tehdä liitteessä 4 määrätyn menettelyn mukaisesti valituksen, jonka tueksi toimitetaan olennaisia tosiseikkoja, epäillessään, että hyvää edunvalvontatapaa ei noudateta.

Tutkinta ja valitusten käsittely

Tarkat tiedot ovat saatavana toimielinten sopimuksen liitteessä, joka koskee tutkintaa ja valitusten käsittelyä (ks. Tausta-asiakirjat).

Tee valitus