Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Kaebuste mehhanism

Asjakohane väljavõte institutsioonidevahelisest kokkuleppest läbipaistvusregistri kohta:

Kui registreeritud või nende esindajad rikuvad käitumisjuhendit, võib see kaasa tuua pärast uurimist, kus võetakse nõuetekohaselt arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ja õigust kaitsele, 4. lisas sätestatud meetmete kohaldamise, nagu registrisoleku peatamise või registrist kustutamise ning vajaduse korral võetakse ära Euroopa Parlamendi läbipääsuload, mis on vastavatele isikutele või nende organisatsioonidele väljastatud. Otsuse selliste meetmete kohaldamiseks võib avaldada registri veebilehel.

Igaüks võib kooskõlas 4. lisas sätestatud menetlusega esitada kaalukate asjaoludega põhjendatud kaebuse käitumisjuhendi oletatava rikkumise kohta.

Kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus

Kõik üksikasjad leiab kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlust hõlmavast institutsioonidevahelise kokkuleppe lisast (vt Allalaaditavad dokumendid).

Kaebuse esitamine